kodimi

Cilën gjuhë programore duhet mësuar së pari

Nëse dëshironi të mësoni programimin e nuk dini nga të filloni, ju rekomandojmë që hapat e parë ti nisni me HTML dhe CSS.

Pas disa muajsh mësimi intenziv, vazhdoni me JavaScript.

Nëse jeni njohës të mirë të gjuhës angleze, atëherë ju rekomandojmë që HTML-në, CSS dhe JavaScripti-in ta mësoni nga ndonjërën prej 10 faqeve në këtë link: Here are Top 10 Websites To learn Coding.

Ju mjaftojnë disa muaj që ta përvetësoni si duhet programimin në JavaScript. Kur ta përvetësoni ate, nuk do të keni nevojë për këshilla të mëtutjeshme, sepse do të dini sakt se me çka duhet të vazhdoni tutje për të avancuar shkathtësitë e programimit.

Nëse dëshironi të bëheni dizajner dhe zhvillues i ueb faqeve, kurseve tuaja duhet t’i shtoni PHP-në.

Nëse dëshironi të bëheni zhvllues i lojërave , atëherë domosdoshmërisht duhet ta mësoni programin C/C++.

Përgatiti: InfoGlobi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.