fbpx

Çfarë do të thotë ajo e fryrë në nyje?

Zorra e verbët, bajamet, dhëmbët e pleqërisë janë disa nga pjesët e trupit të cilat edhe nuk i kemi të domosdoshme. Por, paraardhësve tanë u janë dashur edhe mirë, kështu që ne ende lindim me këto ‘shtojca’.

Këto mbetje të së kaluarës tonë të largët quhen struktura rudimentare dhe hapin një temë vërtet mahintëse, shkruan Little Things. Në këtë video do të kuptoni disa fakte të pabesueshme mbi atë se si njerëzit janë zhvilluar gjatë kohës.
Wikipedia i përshkruan struktura rudimentare si “struktura të caktuara gjenetike, të cilat i kanë humbur shumicën apo të gjitha funksionet të cilat u kanë shërbyer paraardhësve tanë, por janë ruajtur në procesin e evolucionit”. Shembuj të rëndomtë të strukturave të tepërta janë zorra e verbër, bajamet dhe dhëmbët e pleqërisë, ndërsa neve më nuk na duhen për të mbijetuar.

Ja një eksperiment interesant. Vendoseni dorën në një sipërfaqe të rrafshtë ashtu që shuplaka të jetë e kthyer kah ju. Me pëlqyer prekeni gishtin e vogël. Në qoftë se paraqitet një e fryrë në mjedis të nyjës së dorës, kjo do të thotë se keni një muskul tepër në parakrahun tuaj.

Në qoftë se nuk e keni atë muskul, mos u shqetësoni sepse kjo nuk ndikon në fuqinë e dorës suaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.