fbpx
banka boterore

BB rekomandime për krijimin e vendeve të punës

Përmirësimi i gjasave për punësim për qytetarët ,e posaçërisht për gratë dhe të rinjtë ,paraqet sfidën e vetme më kryesore të zhvillimit shoqëror e ekonomik. BB ka dalur me rekomandime konkrete si të krijohen vendet e punes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.