englandbank

Banka e Anglisë po teston sistemin e ri të pagesave Blockchain

Në maj të vitit 2017, Banka e Anglisë lëshoi modelin e RTGS, duke pretenduar se shërbimi i rinovuar do të ofronte “një gamë të larmishme dhe fleksibile të modeleve të zgjidhjes” për të siguruar që infrastrukturat e pagesave të kenë qasje në paratë e bankës qendrore. Banka më pas njoftoi synimin e saj për të zhvilluar një shërbim pagesash në përputhje me teknologjinë Blockchain, megjithatë në njoftimin e saj të fundit banka refuzoi idenë e migrimit në DLT tërësisht për shkak të papjekurisë së teknologjisë:

Banka britanike do të bashkëpunojë me kompani të tilla si Baton Systems, Clearmatics Technologies Ltd, R3 dhe Token, të cilat zhvillojnë zgjidhje të pagesave duke përdorur teknologji inovative. Partitë e projektit do të shqyrtojnë aftësinë e sistemeve të pagesave të bazuara në DLT për të ndërvepruar me shërbimin e ripërtërirë RTGS dhe për të kualifikuar mënyrat në të cilat mund të zgjerohet “funksionaliteti” i shërbimit. Banka planifikon të raportojë gjetjet e tyre më vonë këtë vit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.