Ata 288 herë më të pasur se ju…

New York: Diferenca e pasurisë ndërmjet shtresës së pasur dhe asaj mesatare është dyfishuar brenda 50 viteve të fundit.

Në vitin 1992 diferenca ndërmjet shtresës së pasur dhe atyre mesatare ishte  në një ndryshim prej 125 herë, ndërsa në vitin 20120 hipi në 288 herë.

Arsyeja mbi këtë ndryshim të madh që vite ndër vite veç se krijon një hapësirë edhe më të madhe ndërmjet shtresave të shoqërisë, është si pasojë e asaj se të pasurit po bëhen gjithnjë  e më të pasur dhe shtresa mesatar gjithnjë vie duke u varfëruar.

Mesatarja e shtresës së mesme u ul nga viti 1983 që ishte 73,000 dollarë në vit, në 57,000 dollarë në vitin 2010. Ndërsa, sa i përket shtresës së lartë  pasuria e tyre mesatare që në vitin 1983 figuronte në 9.6 milion dollarë, tani ka arritur të ngritet në një mesatare prej 16,4 milion dollarë.