Arvanita Syla ka nevojë për ndihmën tuaj

Arvanita Syla ka nevojë për ndihmë. Redaksisë i ka arritur ky apel për te:

Duke marr shkas nga iniciativa e një grupi shokësh që dojnë të ndihmojnë vajzën e shoqes së tyre, përndryshe nënë vetushqyese, edhe ne i bashkangjitemi apelit të tyre dhe apelojmë te të gjithe njerëzit e vullnetit të mirë që të bashkëngjiten. Thirrja e këtij kgrupi që kanë filluar iniciativën edhe përmes VALA-s si dhe kanë hapur edhe xhiro-llogarinë është kjo

ARVANITA SYLA – vajza e shoqes tonë të gjeneratës Sadije Bajrami, vuan nga EPILEPSIA që për pasojë ka dëmtuar shiqimin e saj, andaj nevojitet intervenim urgjent kirurgjik me qëllim shërimin e syve të saj. Ky intervenim fatkeqësisht nuk mund të kryhet tek ne dhe është e domosdoshme që ajo të dërgohet në Turqi në mënyrë që edhe Arvanita të mund të shoh si shoqet dhe shokët e saj.

Të mobilizohemi të gjithë dhe të qëndrojmë në krah të Sadijes dhe Arvanitës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!