fbpx

Aplikacioni që ju ndihmon të menaxhoni biznesin në mënyrë efikase

Jeni kontabilist në një biznes apo menaxher i stokut! Smart phone ju lehtëson punën me aplikacione të cilat ju ndihmojnë të regjistroni produktet , sasinë, shitjet dhe bën raportimin në exel.

Autore: Elmedina Bajgora, Infoglobi

Aplikacione të tilla janë shumë dhe unë po ju prezantoj një aplikacion i cili është shumë i lehtë për tu përfunduar.

Aplikacionit TapPOS do të ndihmojë për të menaxhuar biznesin në mënyrë efikase duke regjistruar mallin me foto, barcode, çmime, sasi etj. Me këtë aplikacion mund të bëhet :

– Menaxhimi i mallrave / inventarit

– Regjistri / kërkimi i mallrave

– Menaxhimi i mallrave sipas barkodit

– Menaxhimi i numrit të aksioneve

– Lista e inventarit / mallrave

– Lëshoni faturat

– POS

– Regjistri i pagesave

– Skanimi i barkodit në blerje

– Zbritje (përqindje ose vlerë)

– Shtypja e arkëtimit (duhet printer Bluetooth)

– Pranimi përmes postës elektronike

– Përzgjedhja e mënyrës së pagesës

– Kupon dhurate

– Integrimi i lexuesve të kartave të kreditit

– Statistikat

– Të dhënat vizuale të shitjeve me grafik

– Kontabiliteti / Mbajtja e Librit

– Paraprakisht shitje (Shuma ose sipas llojit të pagesës)

– Menaxhimi i shpenzimeve

– Lista e shpenzimeve

– Shqyrtimi i fitimit

– Menaxhimi i faturës

– Vendosja

– Norma e tatimit

– Taksat përfshijnë / përjashtojnë

– Metodat e pagesës për të ofruar për klientin

 


– Rikthim / rivendosje e të dhënave

– Formati i datës së shfaqjes

Gjuha e ekranit (anglisht / gjermanisht / japonisht / koreane)

– Mbrojtja e fjalëkalimit për statistikat dhe kontabilitetin

Përdorimi i aplikacioneve të cilat ju lehtësonjnë punën ju ndihmojnë në uljen e stresit gjatë punës. (Elmedina Bajgora është PhD. Canddiate në Organization and management of information processes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.