AKP liron 10 prona shoqërore në veri të Mitrovicës

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton se ka liruar dhe ka marr nën administrim edhe dhjetë prona shoqërore në pjesën veriore të Mitrovicës, duke shënuar kështu një progres të madh në administrimin e të gjitha aseteve në pronësi shoqërore ashtu siç parashihet me mandatin ligjor të dhënë me Ligjin e AKP-së.

“Fillimisht Agjencia, me asistencën e Policisë së Kosovës, ka liruar një pronë të ndërmarrjes shoqërore ‘Lux’, ndërkaq pas intervenimit dhe lirimit të këtij lokali, në nëntë raste të tjera shfrytëzuesit e pronave kanë shprehur gatishmërinë për të njohur autoritetin administrativ të AKP-së dhe kanë nënshkruar kontrata të qirasë. Të dhjetë lokalet që administrohen tani nga AKP janë asete të ndërmarrjes shoqërore ‘Lux’”, thuhet në një komunikatë të AKP-së.

Trajtimi i këtyre rasteve të uzurpimeve apo shfrytëzuesve të paligjshëm ishte objektiv i Agjencisë, me qëllim të ofrimit të sigurisë për investitorët e interesuar për pjesëmarrje në procesin e privatizimit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.