testi, fun, logjika

A mund ta zbuloni cila kuti mbushet e para?

Lëngu do të rritet deri në lartësinë e daljes dhe kjo rrjedhje e lëngut është e pavarur nga forma dhe madhësia e objektit (neglizhimi i efektit kapilar).

Pas arritjes së lartësisë së daljes, ajo do të fillojë të rrjedhë në një enë tjetër.

Nëse marrim parasysh ekziston se një vrimë ndërmjet enës së dytë dhe të 5-të. Pastaj ena e tretë do të mbushë së pari deri në 80 %.

Mirëpo nuk mund ta konsiderojmë 80 përqindëshin si mbushje të plotë.

testi,logjika,kutia

Logjika prapa këtij testi është kjo:

testi,kutia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.