A mund ta gjeni fjalën e duhur?

Mjaftojnë disa shkronja të vendosura me strategji, që truri të hutohet plotësisht. A mund ta gjeni fjalën KAYAK në këtë fotografi?

Gjatë leximit, truri i njeh fjalët e rrokjet më shumë se shkronjat. Në qoftë se rrokjet janë të njëjta, shkronjat e renditura do ta hutojnë vështruesin.

Natyrisht, gjithmonë ekziston mundësia që t’i shikoni shkronjë për shkronjë (dhe atëherë do të shihnit se a shkruhet fjala KAYAK vetëm njëherë), por për këtë do t’u nevojitet shumë kohë.

Në qoftë se e gjeni fjalën KAYAK, do të thotë se jeni ndër një për qind të symprehtëve dhe mos e zbuloni zgjidhjen në komente!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.