nenat e femija

A janë nënat meritore për intelegjencën e fëmiut

Një studim i kohëve të fundit i gjenetikës ka treguar se inteligjenca vjen nga kromozomi X femër. Për më tepër, ky lloj i kromozomit ka mbi 1.000 gjene. Shumë nga këto gjene ndikojnë në nivelin tuaj të perceptimit.

Deri kohët e fundit, ekspertët mendonin se të dy prindërit janë njësoj përgjegjës për inteligjencën e fëmijës së tyre.

Studimi është gjetur si i diskutueshëm ashtu edhe i saktë në të njëjtën kohë. Shumë studime kanë gjetur se gjenetika nuk është një fushë e thjeshtë kërkimi.

Rekomandohet që njerëzit t’i qasen këtyre gjetjeve nga një këndvështrim objektiv.

Kështu funksionojnë kromozomet X dhe Y:

Një kromozom është në të vërtetë një formë e ngjashme me fije që posedon proteina dhe acide nukleike. Ata transferojnë dhe ruajnë informacione gjenetike. Gjithkush ka 1 çift kromozomesh në çdo qelizë të vetme të trupit të tyre. Meshkujt mbajnë kromozomin 1 X dhe 1 Y, ndërsa femrat mbajnë 2 kromozome X.

Veç kësaj, veçoria gjenetike e gjeneve specifike gjinore është se ato ose janë çaktivizuar ose aktivizuar. Kjo varet nga përzgjedhja specifike, si dhe nga vetitë gjenetike. Përveç kësaj, gjenet e çaktivizuara nuk do të ndikojnë në zhvillimin gjenetik, ndërsa gjenet e aktivizuara do ta bëjnë këtë.

Kjo do të thotë që gjenet atërore do të çaktivizohen në rast se një karakteristikë është prekur përmes nënës. Kjo gjithashtu do të thotë se gjenet e nënës do të çaktivizohen në rast se një karakteristikë ndikohet nga babai. Në fakt, ekziston një shans më i madh për femrat që të kenë një ndikim në aftësinë njohëse, sepse ata kanë 2 kromozome X, ndërsa meshkujt mbajnë vetëm 1.

Për më tepër, inteligjenca konsiderohet të jetë një gjen përkatës gjinor që vjen nga nënat. Hulumtuesit në të vërtetë kanë përdorur minj që janë modifikuar gjenetikisht për të shqyrtuar këtë teori.

Ata arritën në përfundimin se subjektet e trajtuara me kromozomet gjenetike të nënës kishin një trung dhe kafkë anormalisht më të madhe, por një trup më të vogël. Nga ana tjetër, subjektet e trajtuara me shuma më të mëdha të kromozomeve gjenetike paternale kanë zhvilluar një trung dhe kafkë më të vogël, por një trup më të madh.

Për më tepër, hulumtuesit bënë gjithashtu një tjetër hulumtim interesant, të tilla si gjetja e 6 zonave të trurit që posedojnë ekskluzivisht gjenet e nënave.

Në një studim tjetër, hulumtuesit nga një agjenci qeveritare e Skocisë ndoqën 12,687 njerëz në moshën 14 deri në 22 vjeç. Ata intervistuan subjekte dhe vëzhguan mënyrën se si u zhvilluan inteligjenca e tyre, duke marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike dhe arsimore.

Ata zbuluan se një IQ’në e nënës është treguesi më i fuqishëm i inteligjencës. Kjo është arsyeja pse nënat kanë një ndikim të madh në aftësinë njohëse të fëmijës së tyre. Por, kjo nuk është në të vërtetë vetëm për shkak të gjenetikës. Ushqimi mund të ndikojë gjithashtu në zhvillimin intelektual të një fëmije gjatë gjithë jetës së tij. Nënat luajnë një rol në zhvillimin intelektual të fëmijës.

Perktheu: Liridona Çeta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!