A ekziston me të vërtetë Nibiru

Nibiru nuk është yll, por mund të jetë një planet, apo sistem solar, me një diell dhe shumë planetë e satelitë.

Kataklizmi i Nibiru-s nënkupton ndeshjen e Tokës me një objekt të madh planetar, për të cilin disa mendojnë se do të ndodhë në pjesën e parë të shekullit tonë.

NASA thotë se nuk ekziston asnjë Nibiru (planet x), me gjithë kërkimet e mëdha që janë bërë.

Por, në anën tjetër, ka shumë dëshmi në formë të video-incizimeve, ku thuhet se Nibiru është realitet.

Idhëtarët e kësaj ideje thonë se Nibiru do të ndeshet, apo do të kalojë shumë afër Tokës, duke shkaktuar një kataklizëm të vërtetë.

Deri tani shkencëtarët kanë thënë se pohimet e tilla nuk bazohen në shkencë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.