31 Maji Dita Botërore e Duhanit

Duhani përdoret në shumë forma të ndryshme, por asnjë nga to nuk është e mire per shendetin tone.Duhani është shkaktar për të ashtuquajturën “epidemi” të kancerit të mushkrive, sidomos në gjysmën e dytë të shekullit XX-të, duke çuar këtë kancer në numrin një të vdekshmërisë nga kancerit te meshkujt. Te femrat kanceri i mushkërive nuk ka rol parësor në vdekshmërinë, por rreziku prej tij, është rritur me rritjen e përdorimit të duhanit prej femrave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.